Schenken op papier

Door te 'schenken op papier' kunt u erfbelasting (voorheen:successierecht) besparen door aan uw (klein)kind(eren) bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen. Tot uw overlijden behoudt u de beschikking over het schuldig erkende bedrag. Dit is met namen aantrekkelijk als een groot deel van uw vermogen in uw woonhuis zit.

Om er zeker van te zijn dat de papieren schenking na overlijden de beoogde uitwerking heeft (successierecht besparen), dient de papieren schenking vast te liggen in een notariële akte. En over het schuldig erkende bedrag dient jaarlijks daadwerkelijk door u aan uw kinderen een zakelijke rente te worden voldaan. Deze zakelijke rente is sinds 1 januari 2010 6%. Dit betekent dat door u jaarlijks 6% rente betaald dient te worden over het gehele bedrag dat door u schuldig is erkend aan uw (klein)kind(eren).

De vordering van de kinderen op de ouders is bij de kinderen belast voor de inkomstenbelasting in box 3 tegen 1,2% en voor de ouders vermindert het schuldig erkende bedrag het vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting.

Een voorbeeld om het duidelijker te maken:

Voorbeeld 'Schenken op Papier'

Mevrouw Visser heeft vanaf 2004 aan haar drie dochters elk jaar € 40.000,- schuldig
erkend. Het schenkingsrecht (sedert 1 januari 2010 genaamd "schenkbelasting")
hierover bedroeg jaarlijks ongeveer € 2.152 ,-.
Tevens betaalde zij jaarlijks aan ieder kind € 2.400,- rente (in dit voorbeeld een rente
van 6% over € 40.000,-).
Zij komt begin 2010 te overlijden. De nalatenschap bedraagt € 900.000,-.
Indien mevrouw Visser geen "papieren schenkingen" had gedaan, was de
erfbelasting per dochter € 44.400,- geweest.

Door de schenkingen hebben de dochters gezamenlijk
3 (dochters) x 6 jaar x € 40.000,- = € 720.000,- te vorderen uit de nalatenschap.
Als nalatenschap resteert (€ 900.000,- minus € 720.000,- =) € 180.000,- .
Elke dochter verkrijgt € 60.000,-. Hierover is € 4.100,- erfbelasting per kind
verschuldigd. In totaal is per kind aan belasting betaald:
6 jaar x € 2.152,- schenkingsrecht + € 4.100,- erfbelasting = € 17.012,-.

Zonder de schenkingen was per kind € 44.400,- aan erfbelasting verschuldigd
geweest. Naar aanleiding van de schenkingen is in totaal € 17.012,- belasting
betaald. De belastingbesparing is in dit geval € 26.988,- per kind.

Tekst: EPN (tarieven 2010).

Wilt u meer weten over het vorenstaande dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Een offerte aanvragen kan hier.

Voor een oriënterend gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Adressen & Route

Adres & Route

Dedemsvaart
0523 - 61 33 42
dedemsvaart@lindenotarissen.nl

Samen uit elkaar
Een oriënterend gesprek over echtscheiding is bij ons kantoor vrijblijvend. Bel voor een afspraak: 0523 -613342 en vraag naar Jannita Oostwold. 
Linde Mediation