Hermien Wesselink

Hermien Wesselink is na haar VWO diploma hier op kantoor komen werken, toen nog bij notaris Hebers en sinds 1997 bij notaris Linde. Tijdens haar werk bij Linde Notarissen heeft Hermien de klerkenopleiding gevolgd.

Hermien behandelt nalatenschappen. Zij stelt bijvoorbeeld verklaringen van erfrecht op en zij begeleidt erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

E-mailadres Hermien Wesselink:

wesselink@lindenotarissen.nl