Oprichten stichting

Een stichting is een rechtspersoon waarbij de oprichters een bepaald doel willen bereiken.

Stichtingen zijn vanouds opgericht voor allerlei goede doelen. Het doel van een stichting zal in de meeste gevallen zijn het doen van uitkeringen. Deze uitkeringen zijn beperkt tot het ideële, sociale terrein. Het doel van de stichting mag bijvoorbeeld niet zijn het doen van uitkeringen aan haar oprichters.

Een stichting mag geen leden hebben. De stichting kan alleen bij notariële akte of bij testament opgericht worden en er is maar één oprichter voor nodig.