Oprichten vereniging

Een vereniging is de samenwerking van een groep personen die samen iets doen of iets willen. We kennen bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen en milieuverenigingen.

Er is een verschil tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet worden opgericht bij notariële akte. Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geldt dit niet.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere volwassen burger. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in haar rechten beperkt:

  • de vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn.
  • de bestuurders van zo’n vereniging zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk voor schulden aansprakelijk.

Vooral om deze aansprakelijkheid kan het een goed idee zijn om de statuten van de vereniging vast te leggen in een notariële akte.

Voor vragen over het oprichten van een vereniging kunt u bij ons terecht.