Relatie & Familie

Alles rondom familierecht

U kunt bij ons terecht voor veel zaken op het gebied van het familierecht. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen:

Voor al deze vragen kunt u bij ons terecht.

Ons notariskantoor heeft zich onder meer gespecialiseerd in estate planning en mediation. Wij zijn lid van de specialistenverenigingen op deze gebieden

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

In een testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn. Zonder testament geldt de wet. Een testament is een document dat wordt opgesteld door de notaris, op uw verzoek. Een goed testament kan belasting besparen of er voor zorgen dat vermogen op de goede plek terechtkomt. Ook ouders met minderjarige kinderen maken vaak een testament, met daarin opgenomen een voogdij- en bewindregeling. Lees meer over het opstellen van een testament.

Een levenstestament is bedoeld voor het geval u nog wel leeft, maar zelf geen (goede) beslissingen meer kunt nemen. In een levenstestament staat wie uw gevolmachtigde is. Deze gevolmachtigde mag namens u handelingen verrichten. U kunt bijvoorbeeld denken aan bankzaken of de verkoop van uw woning. 

In de volmacht kan veel meer worden bepaald. Lees meer over het levenstestament.

We doen allemaal wel eens een schenking, bijvoorbeeld aan een goeddoel. Als u een grotere schenking wilt doen, bijvoorbeeld aan een (klein)kind dan is het verstandig om de voorwaarden goed vast te leggen. 

Op ons kantoor krijgen we vaak vragen over schenkingen, vooral over schenken op papier.

Er zijn in Nederland drie manieren om een relatie formeel vorm te geven: het huwelijk, een geregistreerd partnerschap en het (notariële) samenlevingscontract. Deze drie vormen hebben alle drie voor- en nadelen.

Lees meer over samenlevingscontract of over huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden.

Als u uit elkaar gaat moet er veel geregeld worden. Voor veel mensen is het een lastige tijd, waarin er veel verandert. Wij helpen u bij het vinden van juridische oplossingen.

Daarnaast zijn er mediators werkzaam. Samen met de mediator worden er goede afspraken tussen u en uw partner op papier gezet. Lees meer over uit elkaar gaan.

Testamentmoment - EPN/KNB