Statutenwijziging

De statuten van een BV, stichting of vereniging moeten soms gewijzigd worden. Bijvoorbeeld door de invoering van de Flex BV in 2012 zijn er goede redenen om de statuten van een BV te herzien. Ook komt het regelmatig voor dat de doelomschrijving van een stichting niet meer voldoet of dat de benoemingsvereisten voor een vereniging niet meer wenselijk zijn. In al die gevallen kunt u contact met ons opnemen, zodat we in overleg nieuwe of gewijzigde statuten kunnen opstellen.