Agrarisch recht

Linde Notarissen is lid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (de VASN). Wij zijn dus gespecialiseerd in agrarisch recht.

Lidmaatschap VASN

Leden van de VASN hebben zich door middel van opleiding en ervaring gespecialiseerd in agrarisch recht. Jaarlijks worden cursussen gevolgd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op notarieel én agrarisch gebied.

De zaken waarmee een notaris te maken krijgt op agrarisch gebied kunnen bestaan uit de agrarische bedrijfsvoering die steeds complexer wordt, vooral op het gebied van de toenemende Europese en Haagse wet- en regelgeving.

Steeds maar agrariërs, maar ook adviseurs (zoals accountants) geven er daarom de voorkeur aan om samen te werken met een notaris die gespecialiseerd is. Ons kantoor is op agrarisch gebied voornamelijk actief in het Vechtdal (de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen).

Agrarisch recht onderwerpen en notaris:

  • Bedrijfsoverdrachten
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Testamenten
  • Kavelruil
  • Pacht
  • Overdrachtsbelasting / cultuurgrond

Bedrijfsoverdracht

Vooral bij een agrarische bedrijfsoverdracht komt veel kijken. In eerste instantie is het een ‘gewone’ bedrijfsoverdracht, maar er spelen ook (bijna) altijd vragen op het gebied van vastgoed en familierecht. Het is van belang dat overige documenten (maatschapscontracten, testamenten, huwelijkse voorwaarden) in lijn worden gebracht met wat is afgesproken bij de bedrijfsoverdracht. Dit geldt zowel voor de bedrijfsopvolger als voor eventuele andere belanghebbenden (in praktijk vaak de andere kinderen) en ouders.

Kom in contact

Onderneming Lindenotarissen