Een huis gevonden?

Wij zijn u graag van dienst bij de koop van een woning. Wij hanteren hiervoor aantrekkelijke tarieven.

Huis kopen

Hebt u een woning gevonden en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Mondelinge afspraken gelden dus niet.

De koopovereenkomst wordt vaak opgesteld door een makelaar, maar soms ook door de notaris. De akte van levering (de daadwerkelijke overdracht van de woning) wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de koopovereenkomst.

De akte van levering wordt door de koper, verkoper en notaris ondertekend. De eigendomsoverdracht is compleet nadat de notaris (een afschrift van) de leveringsakte heeft ingeschreven bij het kadaster (“in de openbare registers”).

Wij zijn u graag van dienst bij de koop van een woning.  Wij hanteren hiervoor aantrekkelijke tarieven. 

Neemt u voor vragen gerust contact met ons op via het formulier hieronder.

Kom in contact

Huis kopen Lindenotarissen