Hypotheek

U gaat geld lenen van een bank. Wellicht voor een verbouwing van uw woning. Of u gaat uw huidige lening oversluiten tegen betere voorwaarden. In ruil voor het uitlenen van het geld, wil de bank ter zekerheid voor terugbetaling van de lening een recht van hypotheek.

Wat is een hypotheek?

Mensen zeggen: “Ik neem een hypotheek” of “Het huis is van de bank”. Deze uitspraken zijn juridisch onjuist. Hypotheek geven is in feite het huis in onderpand geven. U als eigenaar geeft het recht van hypotheek aan de bank en de bank leent u een geldbedrag om bijvoorbeeld te kunnen verbouwen.

Het huis is in volledig eigendom bij u. De bank heeft – zolang u aan uw verplichtingen voldoet – geen beschikkingsbevoegdheid over uw huis.

Kort gezegd houdt het recht van hypotheek het volgende in:

“Indien u niet betaalt, verkoopt de bank uw huis en wordt met de opbrengst de bank als eerste betaald.”

Met andere woorden: als u gewoon aan uw rente en aflossingsverplichtingen voldoet, heeft u van de bank geen last. Bij een gedwongen verkoop wordt eerst aan de bank betaald en dan pas worden andere schulden voldaan.

Voorwaarden bank hypotheekakte

De bank zal in de hypotheekakte bepaalde voorwaarden voorschrijven. Deze hebben voornamelijk tot doel het onderpand (uw huis) in de waarde te laten zoals die is. U moet dan denken aan het verbod tot verhuur en verbod tot afbraak zonder toestemming van de bank. Ook moet het huis goed verzekerd zijn. Daarnaast zijn er allerlei bepalingen die tot doel hebben de bank zo min mogelijk risico te laten lopen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het voordeel bij de NHG is dat de rente lager is voor de hypotheekgever en de bank loopt minder risico.

Extra zekerheid: overlijdensriscicoverzekering

Soms verlangt de bank als extra zekerheid dat een overlijdensrisicoverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als u een partner heeft, zult u hem of haar waarschijnlijk als eerste begunstigde voor de uitkering aanwijzen. Wanneer u tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden, moet uw partner met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld (of een gedeelte daarvan) aflossen. 

De bank wil zeker weten dat de uitkering ook wordt gebruikt voor de aflossing. Vandaar dat de bank een pandrecht bedingt op alle rechten en verplichtingen uit de levensverzekeringsovereenkomst. Met dit pandrecht kan de bank zichzelf aanwijzen als eerste begunstigde voor de uitkering. In dat geval gaat de uitkering rechtstreeks naar de bank en profiteren al uw erfgenamen (vb. partner en kinderen). Het is ook mogelijk om alleen uw partner te laten profiteren. Dat kan door middel van een zogenoemde partnerverklaring. Wat in uw geval het gunstigst is, is afhankelijk van uw situatie.

Kom in contact

Huis kopen Lindenotarissen