IT-notaris

 

Linde Notarissen is lid van de vereniging IT notaris. Leden van de vereniging hebben zich gespecialiseerd in IT recht. Jaarlijks worden cursussen gevolgd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op IT recht.

IT-notaris

Als IT notaris verrichten wij werkzaamheden op het gebied van software escrow. Verder kunt u bij notaris en IT recht denken aan de volgende onderwerpen en diensten:

  • Auteursrechtbescherming
  • Data escrow
  • Overdracht auteursrechten
  • Domeinnamen overdracht
  • Broncode en testament ZZP
  • Pandrecht op software

Kom in contact

Huis kopen Lindenotarissen