Levenstestament

Zelf de regie houden

Veel mensen hebben een testament opgesteld en daarin geregeld wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun vermogen, hoe hun uitvaart moet worden geregeld en wie er voor de eventuele minderjarige kinderen gaat zorgen. Dat is een heel goede zaak. Iedereen die 18 jaar of ouder is regelt zijn eigen zaken: verzekeringen, huis kopen, belasting betalen en dergelijke. Maar in ieder mensenleven kunnen dingen gebeuren, waar men niet op hoopt, waar men onvoldoende rekening mee houdt of die men verdringt. Iedereen kan ziek worden, in coma raken, Alzheimer krijgen of dement worden. In dergelijke situaties is het onmogelijk zelf nog je zaken te regelen.

Adviesgesprek
Wilt u meer weten over het levenstestament? U kunt altijd een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

Bewind
Vaak wordt gedacht dat een partner de zaken mag regelen als hij of zij het zelf niet meer kan. Dit is niet zo. Als u door ziekte (bijvoorbeeld dementie) uw zaken niet meer kunt regelen, mag de partner dit niet zomaar overnemen.
In dat geval wordt door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Dit is in de praktijk vaak de partner of één van de kinderen. Indien er geen partner en kinderen zijn, worden ouders, broers en zusters hiervoor benaderd. Deze bewindvoerder mag dan de financiële zaken regelen.

Nadeel bewindvoering
Een nadeel van bewind is dat er jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan deze kantonrechter. Ook moet voor bedragen boven de € 1.500,- toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. Een bewind is vaak niet wenselijk. Bewind kan worden voorkomen door het opstellen van een levenstestament. U kunt dan zelf de regie in handen houden.

Voorkomen bewind: het levenstestament
Een levenstestament is een document dat door de notaris wordt opgesteld. In dit document legt u financiële en medische zaken vast voor de situatie dat u zelf niet meer kunt handelen.

Het is goed om op tijd een levenstestament op te stellen waarin u vastlegt dat er iemand is die voor u mag handelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt. U kunt bepalen dat het levenstestament direct ingaat. U kunt er ook voor kiezen dat het levenstestament pas ingaat op het moment dat een arts heeft aangegeven dat u zelf niet meer kunt handelen. Met andere woorden: mag de door u aangewezen persoon direct al alles voor u regelen?

Er kan een moment komen dat ook de door u aangewezen persoon deze taak niet (meer) op zich kan nemen. Om die reden is het ook mogelijk om een reserve op te nemen.

In een levenstestament kunt u verder allerlei andere wensen opnemen. U kunt bijvoorbeeld opnemen welke wensen u heeft op medisch gebied. Zo kunt u medische zaken regelen of bepalingen over uw onderneming opnemen. Uiteraard moet het nog wel goed worden doorgesproken voordat dergelijke bepalingen worden opgenomen.

Daarnaast is het ook mogelijk de volmacht die u verleent te beperken. Zo houdt u zelf de regie in handen. Ook als u dit zelf niet meer kunt. U beslist in een levenstestament zelf hoe u het later, als u het zelf niet meer kunt, geregeld wilt hebben.

Tot slot
Wilt u meer informatie over het bovenstaande? Neem dan contact op met ons kantoor voor een geheel vrijblijvend gesprek. Samen met u (en/of uw adviseur) kunnen wij u informeren over de mogelijkheden.