Zelf de regie houden

Iedereen kan ziek worden, in coma raken, Alzheimer krijgen of dement worden. In dergelijke situaties is het onmogelijk zelf nog je zaken te regelen.

Bewind

Vaak wordt gedacht dat een partner de zaken mag regelen als hij of zij het zelf niet meer kan. Dit is niet zo. Als u door ziekte (bijvoorbeeld dementie) uw zaken niet meer kunt regelen, mag de partner dit niet zomaar overnemen.
In dat geval wordt door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Dit is in de praktijk vaak de partner of één van de kinderen. Indien er geen partner en kinderen zijn, worden ouders, broers en zusters hiervoor benaderd. Deze bewindvoerder mag dan de financiële zaken regelen.

Voorkomen bewind: het levenstestament

Een levenstestament is een document dat door de notaris wordt opgesteld. In dit document legt u financiële en medische zaken vast voor de situatie dat u zelf niet meer kunt handelen.

Het is goed om op tijd een levenstestament op te stellen waarin u vastlegt dat er iemand is die voor u mag handelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt. U kunt bepalen dat het levenstestament direct ingaat. U kunt er ook voor kiezen dat het levenstestament pas ingaat op het moment dat een arts heeft aangegeven dat u zelf niet meer kunt handelen. Met andere woorden: mag de door u aangewezen persoon direct al alles voor u regelen?

Nadeel bewindvoering

Een nadeel van bewind is dat er jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan deze kantonrechter. Ook moet voor bedragen boven de € 1.500,- toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. Een bewind is vaak niet wenselijk. Bewind kan worden voorkomen door het opstellen van een levenstestament. U kunt dan zelf de regie in handen houden.

Er kan een moment komen dat ook de door u aangewezen persoon deze taak niet (meer) op zich kan nemen. Om die reden is het ook mogelijk om een reserve op te nemen.

In een levenstestament kunt u verder allerlei andere wensen opnemen. U kunt bijvoorbeeld opnemen welke wensen u heeft op medisch gebied. Zo kunt u medische zaken regelen of bepalingen over uw onderneming opnemen. Uiteraard moet het nog wel goed worden doorgesproken voordat dergelijke bepalingen worden opgenomen.

Daarnaast is het ook mogelijk de volmacht die u verleent te beperken. Zo houdt u zelf de regie in handen. Ook als u dit zelf niet meer kunt. U beslist in een levenstestament zelf hoe u het later, als u het zelf niet meer kunt, geregeld wilt hebben.

Kom in contact

Relatie en familie