Nalatenschap

Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris. Als in het testament een executeur is benoemd, zorgt die vaak voor de verdeling.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Kom in contact

Huis kopen Lindenotarissen