Oprichting vereniging en stichting

Bij Linde Notarissen kunnen wij u bijstaan bij het oprichten van een vereniging en of een stichting

Vereniging

Een vereniging is de samenwerking van een groep personen die samen iets doen of iets willen. We kennen bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen en milieuverenigingen.

Er is een verschil tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet worden opgericht bij notariële akte. Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geldt dit niet.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere volwassen burger. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in haar rechten beperkt:

  • de vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn.
  • de bestuurders van zo’n vereniging zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk voor schulden aansprakelijk.

Vooral om deze aansprakelijkheid kan het een goed idee zijn om de statuten van de vereniging vast te leggen in een notariële akte.

Voor vragen over het oprichten van een vereniging kunt u bij ons terecht.

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon waarbij de oprichters een bepaald doel willen bereiken.

Stichtingen zijn vanouds opgericht voor allerlei goede doelen. Het doel van een stichting zal in de meeste gevallen zijn het doen van uitkeringen. Deze uitkeringen zijn beperkt tot het ideële, sociale terrein. Het doel van de stichting mag bijvoorbeeld niet zijn het doen van uitkeringen aan haar oprichters.

Een stichting mag geen leden hebben. De stichting kan alleen bij notariële akte of bij testament opgericht worden en er is maar één oprichter voor nodig.

Kom in contact

Onderneming Lindenotarissen