Waar moet u op letten bij schenken op papier?

Schenken op papier is een bijzondere manier van schenken, waarbij het vermogen nog niet (direct) overgaat naar degene aan wie wordt geschonken.

Schenken op papier

Het is mogelijk om op verschillende manieren te schenken. Daarom is het belangrijk om het doel van een schenking helder te hebben. Als u het vermogen of de bestedingsruimte van uw kinderen direct wilt vergroten, zal het bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd moeten worden.
Als het de bedoeling is om uw eigen vermogen te verkleinen om toekomstige erfbelasting te besparen of de eigen bijdrage voor de zorg te verlagen, is het ook mogelijk te ‘schenken op papier’.

Schenken op papier en erfbelasting

Om er zeker van te zijn dat de schenking op papier na overlijden de uitwerking heeft dat er erfbelasting wordt bespaard, dient de schenking vast te liggen in een notariële akte. Ook dient over het schuldig erkende bedrag jaarlijks daadwerkelijk aan de begiftigden (de kinderen) een rente te worden voldaan van 6%. De vordering van de kinderen op de ouder(s) is bij de kinderen belast voor de inkomstenbelasting in box 3 en voor de ouders vermindert het schuldig erkende bedrag het vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting. Als tien jaar lang € 5.000,– op papier wordt geschonken is het vermogen per kind verminderd met € 50.000,–. Samen met de betaalde rente (€ 16.500,–) is de besparing voor de erfbelasting € 6.650,–.

Door aan uw kinderen te ‘schenken op papier’ kunt u erfbelasting besparen, u schenkt dan enkel op papier en blijft het bedrag schuldig aan de kinderen. U kunt bepalen dat het bedrag pas uitgekeerd hoeft te worden na uw overlijden of bij uw definitieve opname in een verzorgingshuis. Dit laatste wordt vaak opgenomen als het ook uw bedoeling is dat het bedrag niet besteed hoeft te worden voor de zorg in een verzorgingshuis. Doordat het bedrag niet daadwerkelijk uitgekeerd hoeft te worden, hoeft u nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen. Tot uw overlijden kunt u zelf beslissen wat er met dit geld gebeurt.

Kom in contact

Relatie en familie