Waarom een verklaring van erfrecht?

Als een naaste is overleden, komt er veel op u af. Wij kunnen u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap, onder meer door het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Op het moment dat een persoon overlijdt, moeten veel zaken geregeld worden. Pensioenuitkeringen moeten worden stopgezet, abonnementen moeten worden opgezegd en bankrekeningen moeten worden opgeheven.
Deze zaken moeten worden geregeld door de erfgenamen. Veel instanties willen zeker weten dat ze te maken hebben met de erfgenaam. Deze instanties sturen de betrokkenen dan vaak naar de notaris, met de mededeling: ‘haal maar even een verklaring van erfrecht op’. De erfgenamen vinden dat soms lastig. Vooral als er een testament is, hebben erfgenamen weleens het idee dat ze onnodig kosten moeten maken. Er is toch al een testament? En waarom is er dan nog een aanvullende verklaring van erfrecht nodig?

Voor met name banken is een verklaring van erfrecht het bewijs dat iemand inderdaad erfgenaam is. Banken willen voorkomen dat ze een rekening opheffen en het saldo uitbetalen en dan de volgende dag worden geconfronteerd met een andere erfgenaam.  Het is voorgekomen dat een bank dan nogmaals het saldo moest uitbetalen. En daarom wordt de verklaring van erfrecht gevraagd.

Wat doet de notaris?

Voor het maken van een verklaring van erfrecht zoekt een notaris uit wie de erfgenamen zijn. De overlijdensakte en het trouwboekje van de overleden persoon zijn daarbij aanknopingspunten. Daarnaast kan via de Gemeentelijke Basisadministratie allerlei aanvullende informatie over de betrokken personen worden opgevraagd.  Verder moet worden gecontroleerd of er een testament is gemaakt. In Nederland, maar steeds vaker ook in het buitenland. Aan de hand van al deze gegevens stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn. Vraag is dan nog wel of deze mensen ook daadwerkelijk erfgenaam willen zijn.

Boedelgevolmachtigde

Indien er meerdere erfgenamen zijn, is het vaak praktisch dat er één erfgenaam als gevolmachtigde wordt aangewezen.  Deze gevolmachtigde kan dan onder meer de financiële zaken afhandelen met alle betrokken instanties.  Als er geen gevolmachtigde wordt aangewezen, moeten alle erfgenamen telkens samen op bezoek bij alle betrokken instanties. Dit is lastig.  Het aanwijzen van een gevolmachtigde gebeurt door het ondertekenen van een boedelvolmacht. De erfgenaam geeft daardoor aan dat hij/zij de nalatenschap aanvaardt en wie hij/zij als gevolmachtigde aanwijst. Regelmatig wordt de notaris als gevolmachtigde aangewezen.

Wat staat er in de verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht wordt dan op basis van alle gegevens vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Daarnaast wordt vastgesteld wie over alle zaken kan beslissen en eventueel wie als gevolmachtigde is aangewezen. Doordat het testamentenregister moet worden benaderd en eventueel erfgenamen een boedelvolmacht moeten ondertekenen, kan een verklaring van erfrecht ‘niet even worden opgehaald’. Vaak zal er een aantal werkdagen overheen gaan, voordat de gevolmachtigde de verklaring van erfrecht ontvangt.

Kom in contact

Nalatenschap Lindenotarissen