Voogdij & bewindregeling

Een voogdij- en bewindregeling kan onderdeel uitmaken van een testament. Hieronder kunt u meer lezen over de voogdij en het bewind.

Voogdij

Als kinderen jong zijn moeten ze iemand hebben die hen kan opvoeden en verzorgen. Normaal zijn dit de ouders van het kind. Als ouders van een kind met elkaar getrouwd zijn oefenen zij samen het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van hen, dan blijft de ander met het ouderlijk gezag belast. Overlijdt ook de laatste ouder, dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, na overleg met de familie en de kinderbescherming. Dit kan voorkomen worden door zelf een voogd aan te wijzen in een testament. De ouders hebben dan de zekerheid, dat er een voogd wordt benoemd die ze zelf geschikt vinden. De opvoeding wordt veelal op eenzelfde manier geregeld als ze zelf deden. Van voogdij is sprake als een ander dan de echte ouder het gezag over een minderjarige uitoefent en er geen ouder is die belast is met het gezag. Het is van belang om van tijd tot tijd een testament eens na te kijken of de voogd, die er in benoemd is, nog wel de juiste persoon is. Als kinderen wat ouder worden, kan blijken dat het niet meer klikt tussen de kinderen en de beoogde voogd.

De voogdij kan worden uitgeoefend door natuurlijke personen, maar ook door rechtspersonen (bijvoorbeeld een stichting). Als de voogdij door één persoon wordt uitgeoefend heeft deze geen onderhoudsplicht ten aanzien van het kind, maar deze moet er wel voor zorgen, dat er opvoeding en verzorging wordt geregeld. Als er twee voogden samen worden benoemd, worden deze allebei onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar is.

Bewind

Tegelijk met de voogdij kan ook het bewind geregeld worden. Op het moment dat een kind 18 wordt, is het handelingsbekwaam. Dit wel zeggen dat het kind zelf over zijn vermogen mag beslissen.
De taak van de voogd is dan geëindigd. Het is voor de periode daarna mogelijk om een bewind in te stellen. Deze bewindvoerder beslist dan mee over de uitgaven. Op deze manier wordt er toezicht gehouden en wordt voorkomen dat het vermogen te snel of onverstandig wordt besteed. Een bewind wordt vaak ingesteld tot het kind de leeftijd van 23 of 25 jaar heeft bereikt.

Wilt u meer weten over bewind en voogdij? U kunt bij ons een vrijblijvend gesprek aanvragen, zonder kosten. In dit gesprek kunnen wij uw wensen bespreken. Contact opnemen kan via het formulier hieronder of via 0523- 613342.

Kom in contact

Relatie en familie